FOTOVOLTAIKA OBECNĚ

Elektrická energie je ve fotovoltaických článcích získávána přímo ze slunce bez jakýchkoli mechanických či jiných fyzikálních mezistupňů. Provoz článků je čistý, bez znečištění či nežádoucích vlivů a ekologické zátěže.

Technický princip

Na rozhraní dvou polovodičových materiálů vzniká ihned při dopadu slunečního paprsku elektrické napětí. Uzavřením obvodu získáte elektrický proud, který můžete využít.

Nejpoužívanějším materiálem pro výrobu fotovoltaických článků je křemík. Účinnost článků je cca 14 - 18%, životnost pak 30 - 35 let. Výkonovou jednotkou fotovoltaických panelů je Wp (watt peak) = špičkový výkon za daných podmínek ozáření (ozáření 1000W/m2, teplota 25 °C, složení světla 1,5 AM).

České podmínky pro fotovoltaiku

Na území ČR dopadne na jeden metr čtvereční ročně v průměru 950-1 050 kWh sluneční energie. Celková průměrná roční doba slunečního svitu představuje asi 1 550 hodin. S ohledem na výkon fotovoltaických článků lze za rok získat z jednoho metru čtverečního asi 85 - 100 kWh elektrické energie.

  • Nepolohovaná instalace 1 kWp pak vyrobí v českých podmínkách zhruba 1 000 kWh ročně.
  • Polohovaná instalace je díky aktivnímu sledování slunce asi o 37 % účinnější a instalace 1 kWp vyrobí za rok zhruba 1 370 kWh elektrické energie.
SOELSO s.r.o. | Mírové náměstí 23/22, Hlučín 748 01, Česká republika | IČ: 27851681, DIČ: CZ27851681 | RS Ostrava, spisová značka C 34314